Categorie: Werk

Natuurgeneeskunde uitgelegd

Bij natuurgeneeskunde ligt de nadruk op de helende werking van de natuur. Het is van groot belang dat eerst de oorzaak op tafel komt te liggen en dat deze wordt behandeld. Verder is de overtuiging binnen de natuurgeneeskunde dat jouw lichaam over een zelfhelend vermogen beschikt. Alleen hiervoor moeten wel de juiste omstandigheden worden gecreëerd. Dit wordt gedaan door niet alleen te kijken naar individuele symptomen maar naar jou als persoon in zijn geheel. Het lichaam, geest en de ziel zijn het focuspunt in de behandeling. Wanneer je een behandeling start zal de behandelaar nooit starten met een invasieve behandeling want ze proberen om het lichaam niet uit balans te brengen.

Behandeling natuurgeneeskunde

Er wordt dus gestart met een niet-invasieve behandeling en hierbij kun je denken aan aanpassingen in het dieet, hydrotherapie of natuurlijke remedies zoals kruiden. Als er sprake is van emotionele problemen moeten deze worden aangepakt met counseling of yoga. Verder vindt een natuurgeneeskundige het erg belangrijk om de patiënt goede voorlichting te geven. Door over de juiste informatie te beschikken kan de patiënt in de toekomst zorgen voor zijn of haar eigen gezondheid. Hierdoor kunnen ziektes worden voorkomen en kun jij genieten van een vitaal leven.

Belangrijke pijlers binnen de natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is een discipline dat is gebaseerd op verschillende pijlers. Allereerst geloven behandelaars binnen deze discipline dat de natuur zichzelf altijd geneest. Jij als persoon bent ook onderdeel van de natuur dus wordt er geprobeerd om optimale condities te creëren voor jouw zelfhelende vermogen. Verder is het belangrijk om de oorzaken te behandelen in plaats van de symptomen. Een andere belangrijke pijler is dat de behandelaar naast dokter ook leraar is. Je wordt voorgelicht over het in stand houden van een goede gezondheid. De vijfde pijler is dat je de persoon in zijn geheel moet behandelen en dat er met alle factoren rekening moet worden gehouden. Als laatste is preventie erg belangrijk. Door veranderingen in leefstijl kunnen bepaalde ziektes worden voorkomen.